TITANIUM kočići
January 13, 2021
OT Cap livne kugle standard
January 15, 2021
Show all

Livni kočići


Proizvođač:  Rhein 83

Plastični kočići – samo za otiskivanje kanala korena.

010PSP17 (normal 9mm – 1,7)

010PSP18 (normal 10mm – 1,8)

010PSP2 (normal 12mm – 2)

012PSM17 (micro – 9mm)

012PSM18 (micro – 10mm)

Content
Content
Content