Livni kočići
January 13, 2021
Elastične retencione matrice standard
January 15, 2021
Show all

OT Cap livne kugle standard


Proizvođač:  Rhein 83

Dizajn kugle sa zaravnjenom glavom kao dodatak sferičnoj unutrašnjoj površini elastičnih
matrica dozvoljava vertikalne pokrete tokom žvakanja.

055SCN (normal)

Content
Content
Content