OT Bar vertical set
January 12, 2021
Livni kočići
January 13, 2021
Show all

TITANIUM kočići


Proizvođač:  Rhein 83

Linija PIVOT BLOCK kočića predstavlja frezovane titanijumske kočiće sa nepokretnom kuglom i
može se koristiti kao privremeno ili trajno rešenje. PIVOT BLOCK titanijumski kočići su dostupni u
promeru kugla 2,5mm i 1,8mm. Rhein 83 elastične matrice obezbedjuju optimalnu retenciju i funkciju,
a minimalizuju trošenje.

036PTN7 (normal 7 – 2,5mm)

036PTN9 (normal 9 – 2,5mm)

036PTN10 (normal 10 – 2,5mm)

036PTM7 (micro 7 – 1,8mm)

036PTM9 (micro 9 – 1,8mm)

036PTM10 (micro 10 – 1,8mm)

Content
Content
Content