MEMORIA Anatomski Lukovi NiTi
November 20, 2020
MEMORIA Natura preformirani lukovi
November 20, 2020
Show all

THERMOMEMORIA Lukovi NiTi

Ovi lukovi različito se ponašaju u odnosu na sobnu tj. telesnu temperaturu. Mogu trajno da se savijaju kleštima na sobnoj temperaturi, ali nakon postavljanja, na temperaturi usne duplje od oko 37C, teže će da povrate svoj prvobitni oblik delovanjem laganim i kontinuiranim silama na zube. Ova osobina ih specijalno čini pogodnim za postavljanje u bravice koje su van linije luka, a i umanjuje neudobnost za pacijenta upotrebom žica pravougaonog preseka u ranoj fazi terapije i postizanje dobre kontrole torzije korenova tokom pomeranja zuba.

C5930-16 (termoaktivni 16 G)

C5930-18 (termoaktivni 18 G)

C5931-16 (termoaktivni 16×16 G)

C5932-16 (termoaktivni 16×22 G)

C5935-19 (termoaktivni 19×25 G)

C5970-16 (termoaktivni 16 D)

C5970-18 (termoaktivni 18 D)

C5971-16 (termoaktivni 16×16 D)

C5972-16 (termoaktivni 16×22 D)

C5975-19 (termoaktivni 19×25 D)

Content
Content