Preformirani lukovi od nerđajućeg čelika
November 19, 2020
MEMORIA Anatomski Lukovi NiTi
November 20, 2020
Show all

MEMORIA Preformirani Lukovi NiTi

Sačinjeni od superelastične legure nikla i titanijuma, ovi lukovi generišu lake i kontiniurane sile, redukuju vreme terapije i doprinose većoj ugodnosti pacijenta. Visoko polirane površine metala eliminišu mogućnost trenja sa bravicom. Nemogućnost deformisanja i superelastičnost, koji se ogledaju u kontinualnom opuštanju sila u širokoj savijenosti, provereni su u hiljadama terapijskih zahvata.

C5910-12 (12 srednji G)

C5910-14 (14 srednji G)

C5910-16 (16 srednji G)

C5910-18 (18 srednji G)

C5950-12 (12 srednji D)

C5950-14 (14 srednji D)

C5950-16 (16 srednji D)

C5950-18 (18 srednji D)

C5911-16 (16×16 srednji G)

C5911-18 (18×18 srednji G)

C5912-16 (16×22 srednji G)

C5912-17 (17×25 srednji G)

C5915-19 (19×25 srednji G)

C5951-16 (16×16 srednji D)

C5952-16 (16×22 srednji D)

C5955-17 (17×25 srednji D)

C5955-18  (18×25 srednji D)

C5955-19 (19×25 srednji D)

Content
Content