One Patient Kit Step System 2.0
December 9, 2020
Ligature Slide Aqua
December 9, 2020
Show all

Slide komplet ligatura u boji

Slide proizvod je napravljen od specijalne poliuretanske mešavine za upotrebu u medicini. Nanose se slično kao i konvencionalne elastomeričke ligature. Kada se jednom postavi na bravicu, stvara pasivnu ligaturu na preseku, što omogućava slobodno klizanje lučne žice i njen uticaj na dentoalveoralne strukture. Specijalni oblik Slide ligature znatno poboljšava komfor pacijenta tokom prvih faza tretmana.

F6254-93 (extra male)

432 komada

72 sortirana modula, 6 ligatura u svakom, 6 boja (crvena, crna, bela, zelena, žuta, plava)

Content
Content