Heraceram Brush
September 28, 2018
HeraCeram Pasteopaque
September 28, 2018
Show all

HeraCeram Opaque

Visokotopivi keramički materijal. Idealan za fasetiranje tradicionalnih metalnih legura sa koeficijentom ekspanzije (CTE) između 13,5 i 14,9 mk. Zbog niskih temperatura pečenja od kojih najviša iznosi 880C, sve metalne legure u navedenom rasponu koeficijenta termalne ekspanzije mogu se sigurno fasetirati.

Heraceram sistem nudi međusobno usklađene opakne, dentinske i incizalne materijale, kao i sveobuhatan niz materijala za individualizaciju kojima se postižu vrhunski estetski rezultati čak i u tankim slojevima. Zahvaljujući stabilnosti materijala i otopornosti na stres tokom pečenja, restauracije ne menjaju svoj oblik. Gusta i izuzetno glatka površina Heraceram keramičkog materijala otporna je na skupljanje plaka pa štiti atagoniste i gingivu.

RAZNOLIKOST – HeraCeram sistem odgovara svim indikacijama, uključujući nadogradnje na implantima, kao i većini metalnih legura dostupnih na tržištu.

POUZDANOST – niske temperature pečenja, pri čemu najviša temperatura iznosi 880C, garantuju pouzdanost i konzistentnost u radu, posebno kod legura sa niskom temperaturom topljenja (1.050C).

EFIKASNOST – zahvaljujući izuzetno kratkim vremenima pečenja (dentinsko pečenje <10min) koja su identična vremenima pečenja HeraCeram Zirkonia materijala, HeraCeram sistem je izuzetno praktičan i efikasan.

66003300 (A1-20g)

66003302 (A2-20g)

66003304 (A3-20g)

66003306 (A3,5-20g)

66003308 (A4-20g)

66003310 (B1-20g)

66003312 (B2-20g)

66003314 (B3-20g)

66003316 (B4-20g)

66003318 (C1-20g)

66003320 (C2-20g)

66003322 (C3-20g)

66003324 (C4-20g)

66003326 (D2-20g)

66003328 (D3-20g)

66003330 (D4-20g)

66003336 (Gingiva-20g)

Content
Content