HeraCeram Opaque
September 28, 2018
HeraCeram Dentin
September 28, 2018
Show all

HeraCeram Pasteopaque

Visokotopivi keramički materijal. Idealan za fasetiranje tradicionalnih metalnih legura sa koeficijentom ekspanzije (CTE) između 13,5 i 14,9 mk. Zbog niskih temperatura pečenja od kojih najviša iznosi 880C, sve metalne legure u navedenom rasponu koeficijenta termalne ekspanzije mogu se sigurno fasetirati.

Heraceram sistem nudi međusobno usklađene opakne, dentinske i incizalne materijale, kao i sveobuhatan niz materijala za individualizaciju kojima se postižu vrhunski estetski rezultati čak i u tankim slojevima. Zahvaljujući stabilnosti materijala i otopornosti na stres tokom pečenja, restauracije ne menjaju svoj oblik. Gusta i izuzetno glatka površina Heraceram keramičkog materijala otporna je na skupljanje plaka pa štiti atagoniste i gingivu.

RAZNOLIKOST – HeraCeram sistem odgovara svim indikacijama, uključujući nadogradnje na implantima, kao i većini metalnih legura dostupnih na tržištu.

POUZDANOST – niske temperature pečenja, pri čemu najviša temperatura iznosi 880C, garantuju pouzdanost i konzistentnost u radu, posebno kod legura sa niskom temperaturom topljenja (1.050C).

EFIKASNOST – zahvaljujući izuzetno kratkim vremenima pečenja (dentinsko pečenje <10min) koja su identična vremenima pečenja HeraCeram Zirkonia materijala, HeraCeram sistem je izuzetno praktičan i efikasan.

66003344 (A1-2ml)

66003345 (A2-2ml)

66003346 (A3-2ml)

66003347 (A3,5-2ml)

66003348 (A4-2ml)

66003349 (B1-2ml)

66003350 (B2-2ml)

66003351 (B3-2ml)

66003353 (C1-2ml)

66003354 (C2-2ml)

66003355 (C3-2ml)

66003356 (C4-2ml)

66003357 (D2-2ml)

66003358 (D3-2ml)

66003359 (D4-2ml)

66003362 (Gingiva-2ml)

66003364 (CB-2ml)

Content
Content