Gradia Direct
July 19, 2018
Gradia Direct Flo
July 20, 2018
Show all

G-Bond

Dentalni adheziv, svetlosno-polimerizujući i samonagrizajući, jednokomponentni
Proizvođač:  GC Europe

Jednokomponentni samonagrizajući svetlosno polimerizujući adheziv, jednostavan za upotrebu. Koristi principe hemijske adhezije i mikro mehaničke retencije za oblikovanje jedinstvene i stabilne nano interakcijske zone sa dentinom. Istovremeno nudi pouzdranu adheziju za gleđ.


003416 (5ml)
Content
Content
Content