G-Bond
July 20, 2018
Gradia Direct LoFlo
July 20, 2018
Show all

Gradia Direct Flo

Kompozitni zubni ispun, svetlosno-polimerizujući, tečni
Proizvođač:  GC Europe

Svetlosno polimerizujući,tečni, rendgenski vidljiv mikrohibridni kompozit koji olakšava izradu “sendvič” ispuna, zbog pravilnog tečenja i direktnog ubrizgavanja.


003441 (A1)
003442 (A2)
003443 (A3)
003444 (A3.5)

003447 (BW)
2 x 1.5g

Content
Content
Content