Zitemp
January 18, 2019
Fusion Nano Coat
January 18, 2019
Show all

Carvene

Rastvor za pripremu gutaperke
Proizvođač:  Prevest

Koristi za uklanjanje gutaperka poena kada se vrši ponovni tretman kanala korena. Takođe je koristan za uklanjanje svih tipova ispuna kanala korena, uključujući cink oksid-eugenol cement ili kao sredstvo za čišćenje endodontskih instrumenata. Rastvarač je baziran na prirodnim supstancama i zato ne izaziva iritacije oralne mukoze i periapikalnog tkiva.

40012 (10ml)

Content
Content
Content