Endoseal
January 18, 2019
Carvene
January 18, 2019
Show all

Zitemp

Dentalni cement na bazi cink-oksida i eugenola, za privremeno cementiranje
Proizvođač:  Prevest

Mešavina cink oksid-eugenol kompozita za brzu termičku izolaciju, privremene restauracije, privremeno cementiranje krunica, oblaganje kaviteta ispod većine restaurativnih materijala.

30016 (15g/10ml)

Content
Content
Content