Universal-Handpiece-Oil-Lubricant-Spray
Universal Handpiece Oil Lubricant Spray
April 26, 2018
Calcipro
Calcipro
April 26, 2018
Show all

Hermetic

Dentalni cement na bazi cink-oksida
Proizvođač:  Lege Artis

Koristi se za punjenje kanala korena zuba posle mortalne ili vitalne ekstirpacije, nakon terapije gangrene, kao punjenje kanala korena posle resekcije vrha korena i kao podloga u komori pulpe posle amputacije pulpe.

32308 8ml
32309 14g
Content
Content
Content
Content