VDW Sterile K-Reamers
December 5, 2018
VDW Sterile Hedstroem Files
December 5, 2018
Show all

VDW Sterile K-Files

Ker turpije – za sve tehnike preparacije koje zahtevaju uklanjanje dentinskog detritusa turpijanjem.

-Nerđajući čelik

-Radiološki vidljive oznake dubine u preparaciji

-Posebna čelična legura ujednačene strukture za maksimalnu otpornost na lom i maksimalnu fleksibilnost

-Zatupljeni vrh za bezbedno vođenje instrumenta kroz kanal korena zuba

-Sadrži silikonske jahače.

363021015 (6 kom)

363021020 (6 kom)

363021025 (6 kom)

363021210 (6 kom)

363021230 (6 kom)

363025006 (6 kom)

363025008 (6 kom)

363025010 (6 kom)

363025015 (6 kom)

363025020 (6 kom)

363025025 (6 kom)

363025030 (6 kom)

363025035 (6 kom)

363025040 (6 kom)

363025045 (6 kom)

363025050 (6 kom)

363025055 (6 kom)

363025060 (6 kom)

363025070 (6 kom)

363025080 (6 kom)

363025230 (6 kom)

363025240 (6 kom)

363031010 (6 kom)

363031015 (6 kom)

363031020 (6 kom)

363031025 (6 kom)

363031030 (6 kom)

363031035 (6 kom)

363031040 (6 kom)

363031230 (6 kom)

Content
Content