Vosak folija glatka
February 3, 2020
Asortiman voštanih profila
February 3, 2020
Show all

Vosak folija hrapava

Hrapavi vosak za livenje se nudi u tri različita oblika – fini, srednji i grubi. Slika pokazuje prilično jasne razlike u površinskoj strukturi. Izbor tipa voska se obavlja u saradnji sa pacijentom i
zasnovan je na posebnim zahtevima koji mogu da postoji u svakom pojediobezbeđuju dobru atheziju na master modelu. Površinske strukture mogu dobro da se poliraju posle finiranja. Plava pasta za poliranje parcijalnih proteza daje izvanredne rezultate. Rad se može završiti brzo i dobro upotrebom ploča voska za livenje BEGO.

REF 40160 (hrapava-gruba 0.35mm – 15 ploča)

REF 40180 (hrapava-gruba 0.50mm – 15 ploča)

REF 40190 (hrapava-gruba 0.60mm – 15 ploča)

REF 40193 (hrapava 0.40mm – 15 ploča)

REF 40194 (hrapava 0.50mm – 15 ploča)

REF 40195 (hrapava 0.60mm – 15 ploča)

Content
Content