Wirocer Plus
February 4, 2020
Wirobond SG
February 4, 2020
Show all

Wirobond C

Kobalt hrom legura za metalokeramiku – bez nikla i berilijuma
Proizvođač:  BEGO

Optimizivana za lasersko zavarivanje. Biokompatibilna i veoma otporna na koroziju zahvaljujući čvrsto prijanjajućem pasivnom sloju. Biokompatibilnost potvrđena u neutralnoj instituciji
Modul elastičnosti dvostruko veći u odnosu na plemenite metale. Izvanredna snaga veze sa keramičkim materijalima. Niska termička provodljivost Jednostavna obrada pomoću BEGO
sistema. Postojano visok nivo kvaliteta zahvaljujući sistemu garancije kvaliteta.

REF 50115 (1kg)

Content
Content
Content