HeraCeram Glaze
September 28, 2018
HeraCeram NP-Primer
September 28, 2018
Show all

HeraCeram Stains

HeraCeram univerzalne boje za karakterizaciju u prahu (20g), mogu se koristiti sa svim Kulzerovim keramičkim matrijalima i sa svim ostalim keramičkim materijalima dostupnim na tržištu.

HeraCeram univerzalne boje za karakterizaciju (2ml), pripremljene su za trenutno korišćenje sa svim Kulzerovim keramičkim materijalima dostupnim na tržištu.

66058191 (Stains grey-3g)

66058192 (Stains white-3g)

66058195 (Stains ocean-3g)

66058198 (Stains corn-3g)

66058208 (Stains umbra-3g)

66052475 (Ocean-2ml)

66052481 (Pink-2ml)

66052483 (Corn-2ml)

66052484 (Sunset-2ml)

66052487 (Sienna-2ml)

66052489 (BS-A-2ml)

66052490 (BS-B-2ml)

66052491 (BS-C-2ml)

66052492 (Olive-2ml)

66052495 (Maroon-2ml)

Content
Content