HeraCeram Correction
September 28, 2018
HeraCeram MLS Modelling Liquid
September 28, 2018
Show all

HeraCeram First-Touch-Set

Visokotopivi keramički materijal. Idealan za fasetiranje tradicionalnih metalnih legura sa koeficijentom ekspanzije (CTE) između 13,5 i 14,9 mk. Zbog niskih temperatura pečenja od kojih najviša iznosi 880C, sve metalne legure u navedenom rasponu koeficijenta termalne ekspanzije mogu se sigurno fasetirati.

Heraceram sistem nudi međusobno usklađene opakne, dentinske i incizalne materijale, kao i sveobuhatan niz materijala za individualizaciju kojima se postižu vrhunski estetski rezultati čak i u tankim slojevima. Zahvaljujući stabilnosti materijala i otopornosti na stres tokom pečenja, restauracije ne menjaju svoj oblik. Gusta i izuzetno glatka površina Heraceram keramičkog materijala otporna je na skupljanje plaka pa štiti atagoniste i gingivu.

RAZNOLIKOST – HeraCeram sistem odgovara svim indikacijama, uključujući nadogradnje na implantima, kao i većini metalnih legura dostupnih na tržištu.

POUZDANOST – niske temperature pečenja, pri čemu najviša temperatura iznosi 880C, garantuju pouzdanost i konzistentnost u radu, posebno kod legura sa niskom temperaturom topljenja (1.050C).

EFIKASNOST – zahvaljujući izuzetno kratkim vremenima pečenja (dentinsko pečenje <10min) koja su identična vremenima pečenja HeraCeram Zirkonia materijala, HeraCeram sistem je izuzetno praktičan i efikasan.

REF (66046892)

NP-Primer (1x1ml)

Opaker u pasti A2,A3, A3.5 (3x2ml)

Dentin: A2,A3,A3.5 (3x20g)

Increaser: A2,A3,A3.5 (3x20g)

Incisal: S1,S2 (2x20g)

Enhancer: EH A, EH neutral (2x20g)

Mask MA bright (1x20g)

Opalni material: OS2,OT 2 (2x20g)

Margin: LM2 (1x20g)

Tečnost za opaker u pasti (1x1ml)

Tečnost za modelovanje ML (1x25ml)

Četkica za opaker PO x1

Četkica za modelovanje Toray x1

Vodič boja x1

Content
Content