Fuji Triage
July 23, 2018
GC Initial Zr-FS
July 23, 2018
Show all

GC Initial MC

GC initial MC, keramički sistem nudi nove perspektive za metalokeramičke indikacije. Sadržaj glinaste (prirodne) keramike i izvrsna svetlosno-optička svojstva ove keramike omogućavaju vrlo visok estetski potencijal, bez obzira radi ili se sa standardnim tehnikama slojevanja za lak i brz rezultat, ili sa prirodnim tehnikama slojevanja za najviše estetske zahteve. Koeficijent toplotne ekspanzije prilagođen je svim konvecionalnim vrstama legura, bez obzira sadrže li srebro, imaju li smanjeni udeo zlata, ili su na pazi paladijuma. Sa Initial MC keramikom ne treba brinuti o kontrahovanju tokom pečenja, čak ni kod legura sa visokim sadržajem zlata.


870033 Initial MC opaquer dentin ODA3 20g
870053 Initial MC dentin DA3 20g
870051 Initial MC dentin DA1 20g GC Europe
870052 Initial MC dentin DA2 20g GC Europe
870054 Initial MC dentin DA3,5 20g
870056 Initial MC dentin DB1 20g
870057 Initial MC dentin DB2 20g
870064 Initial MC dentin DD2 20g GC Europe
870065 Initial MC dentin DD3 20g
870067 Initial MC enamel E57 20g GC Europe
870068 Initial MC enamel E58 20g
870069 Initial MC enamel E59 20g
870071 Initial MC clear fluorescence CL-F 20g
870073 Initial MC translucent TO 20g GC Europe
870074 Initial MC Translucent Modifier TM-01 20g
870075 Initial MC Translucent Modifier TM-02 20g
870085 Initial MC enamel E015 20g GC Europe
870091 Initial MC FluoDentin 91 20g GC Europe
870093 Initial MC FluoDentin 93 20g GC Europe
870101 Initial MC Enamel opal EOP1 20g
870102 Initial MC enamel opal EOP2 20g
870104 Initial MC Enamel opal EOP4 20g
870124 Initial MC Cervical Translucent CT-24 20g
870131 Initial MC Shoulder Transparent ST-31 20g
870144 Initial MC inside IN-44 sand 20g
870151 Initial MC INside 20g IN-51 olive GC Europe
870160 Initial MC Gingival Universal GU 20g
870165 Initial MC Correction Powder COR 20g
870171 Initial MC opaquer OA1 20g
870172 Initial MC opaquer OA2 20g GC Europe
870173 Initial MC opaquer OA3 20g
870184 Initial MC opaquer OD2 20g GC Europe
870187 Initial MC Powder Opaque Modifier OM1 white 20g
870202 Initial MC Bleach Dentin BLD-1 Light 20g
870552 Initial MC Dentin DA2 50g
870553 Initial MC Dentin DA3 50g
870568 Initial MC Enamel E58 50g
870569 Initial MC enamel E59 50g
870571 Initial MC Clear Fluorescence CL-F 50g
870702 Initial MC Modelaciona tečnost 25ml
870711 Initial MC Opaquer liquid 50ml
876000 Initial MC/LF Glaze powder 10g
876035 Initial MC/LF Glaze Liquid 25ml
877045 Initial MC basic set oaquer prah
877048 Initial MC entrance kit opaquer
Content
Content