Ceramic Primer
July 23, 2018
Optiglaze
July 23, 2018
Show all

Fiber Post

Kočić od staklenih vlakana. Sa ovim kočićem moguća je izrada nadogradnih ispuna u skladu sa načelima minimalne intervencije. Širok izbora GC Fiber Post veličina omogućava konzervativniju i ugodniju kanalsku preparaciju. Ovi kočići posebno su namenjeni kao optimalni adhezivni sistem sa kompozitom GC Gradia Core.


400101 GC Fiber Post Asortiman
400102 GC Fiber Post 0.8 (10 kom)
400103 GC Fiber Post 1.0 (10 kom)
400104 GC Fiber Post 1.2 (10 kom)
400105 GC Fiber Post 1.4 (10 kom)
400106 GC Fiber Post 1.6 (10 kom)

400107 GC Fiber Post Proširivač 1.2
400108 GC Fiber Post Proširivač 1.4
400109 GC Fiber Post Proširivač 1.6

Content
Content