Bravice Mididijagonali Roth System
December 7, 2020
Bravice Extremo Roth
December 8, 2020
Show all

Bravice Minidijagonali Roth System


Proizvođač:  Leone

Za izuzetno snažnu vezu se bilo kojim adhezivom, bikuspidnog oblika.