Unicem
June 19, 2018
Viedent
June 19, 2018
Show all

Stiodent

Prah za punjenje kanala korena zuba
Proizvođač:  Vladmiva

Glas jonomer cement, hemijski vezujući, za punjenje kanala korena. Meša se sa vodom.
U kombinaciji sa gutaperkom ili metalnim kočićima obezbeđuje snažno i sigurno punjenje kanala korena. Takođe može se koristiti bez dodataka gutaperki i kočića.