Spectra Minty
January 18, 2019
Shield Activ
January 18, 2019
Show all

Reveal

Rastvor za bojenje karijesa, indikator
Proizvođač:  Prevest

Reveal pomaže u kliničkoj vizuelizaciji diferentovanja između karijesom inficiranog dentina i remineralizovanog dentina, svojom sposobnošću da selektivno boji karijes dentina.

80002 (5ml)

Content
Content
Content