Calcigel
January 17, 2019
Dolo Endogel
January 17, 2019
Show all

EDTA Liquid

Rastvor za čišćenje kaviteta i kanala korena zuba
Proizvođač:  Prevest

17% EDTA rastvor puferuje do neutralne ph i koristi se za preparaciju kanala korena zuba i  za  brzo čišćenje i proširenje kanala korena zuba.

50002 (15ml)

Content
Content
Content