Armodent-fiberglas kočići
June 19, 2018
Air-Cleans
June 19, 2018
Show all

Aquion

Glas-jonomer cement za zubne ispune
Proizvođač:  Vladmiva

Glas jonomer cement, meša se sa vodom. Namenjen za ispune I,II,V klase, za ispune svih klasa kaviteta mlečnih zuba, za tretiranje gleđnih erozija, kao privremeni ispun, takođe namenjen za zatvaranje fisura, kao i podloga ispod kompozitnih i amalgamskih ispuna.

7205 A2 20g/10ml/10ml
4089 A3 20g/10ml/10ml
Content
Content
Content