Gutta-Percha Points
January 8, 2019
Reciproc Gutta-Percha
January 8, 2019
Show all

Reciproc Paper Points

Papirni poeni
Proizvođač:  VDW

Sterilni papirni poeni pomažu prevenciju rekontaminacije kanala korena nakon detaljnog čišćenja i dezinfekcije.

216029025 (R25-144kom)

216029040 (R40-144kom)

216029050 (R50-144kom)

216029237 (144kom)

Content
Content
Content