K-Reamers Kendo
December 5, 2018
Hedstroem Files Kendo
December 5, 2018
Show all

K-Files Kendo

Ker turpije – za sve tehnike preparacije koje zahtevaju uklanjanje dentinskog detritusa turpijanjem.

706025008 (6 kom)

706025010 (6 kom)

706025015 (6 kom)

706025020 (6 kom)

706025020 (6 kom)

706025025 (6 kom)

706025030 (6 kom)

706025035 (6 kom)

706025040 (6 kom)

706025045 (6 kom)

706025050 (6 kom)

706025055 (6 kom)

706025060 (6 kom)

706025070 (6 kom)

706025080 (6 kom)

706025230 (6 kom)

706025240 (6 kom)

706031008 (6 kom)

706031010 (6 kom)

706031015 (6 kom)

706031020 (6 kom)

706031020 (6 kom)

706031025 (6 kom)

706031030 (6 kom)

706031035 (6 kom)

706031040 (6 kom)

706031045 (6 kom)

706031230 (6 kom)

706031240 (6 kom)

Content
Content
Content