Instrument za uklanjanje matrica
January 11, 2021
OT Cap atečmeni sa navojem
January 11, 2021
Show all

OT Unilateral set

OT UNILATERAL livni atečmeni iz Rhein83 su posebno namenjeni kod upotrebe jednostrane, obostrane ili
prečke na implantima bez dodatne podrške frezovanih ručica kukica. Ekskluzivni dizajn OT UNILATERAL’s obuhvata dvojaku kombinaciju 1,8mm horizontalne kugle i vertikalne kugle korišćenjem OT CAP i OT STRATEGY ženskih matrica mikro veličine. Muški deo atečmena je osmišljen sa vertikalnom kočnicom koja se prostire kroz bazu atečmena obezbedjujući izvanrednu lateralnu stabilnost i distalni oslonac proteze.

Set sadrži:

• 1 LIVNI ATEČMEN SA KOMBINOVANIM KUGLAMA
• 1 LIVNI UNI-BOX
• 1 MICRO POSITIONI PRSTEN
• 2 OT CAP MICRO MATRICE – 1 PINK, 1 CRNA
• 2 OT STRATEGY MATRICE – 1 PINK, 1 CRNA

Za tehniku dubliranja
• 1 CONNECTOR