OT Strategy patrice
January 20, 2021
Konkavne rekonstruktivne matrice
January 20, 2021
Show all

OT Strategy za dubliranje matrice


Proizvođač:  Rhein 83

OT Strategy matrice su dostupne i za dubliranje i za izradu upotrebom tehnike sa kućištem od
nerđajućeg čelika. Rhein 83 matrice su proizvedene od elastičnih materijala koji povećavaju
kontaktnu površinu sa kuglom, dajući mehaničku i frikcionu retenciju. Matrice su kodirane bojama
koje ukazuju na pet nivoa retencije. Takođe su dostupni ključevi za paralelometar, postavljanje i
uklanjanje matrica.

047CSD AY (žute)

047CSD SN (pink)

047CSD (providne)

047CLS (crne laboratorijske)

047CSDDR8 (aqua strategy)

045CSM SN (matrica pink za SS kućište)

045SCM (matrica providna za SS kućište)

Content
Content