OT Strategy patrice standard
January 20, 2021
OT Strategy patrice
January 20, 2021
Show all

OT Strategy steady


Proizvođač:  Rhein 83

OT STRATEGY iz Rhein 83 je vertikalna livna kugla mikro veličine 1,8mm koja se postavlja
distalno na abatmente za pokretne proteze ili upotrebu na kombinovanim radovima sa prečkom
na implantima. Muška komponenta je dizajnirana tako da dodatna potporna kočnica obezbedjuje
jačinu i sprečava rotaciju ženske matrice tokom paralelizacije. Optinal Steady u sprezi sa OT
Strategy, obezbedjuje lateralnu stabilnost bez dodatnog frezovanja.