Intraoralne gumice
December 9, 2020
Univerzalna klešta
December 9, 2020
Show all

Klešta ptičiji kljun Angle Style


Proizvođač:  Leone

Neophodna u radu sa žicom do .032″ (080mm). Kljunasti kraci na vrhu imaju prečnik .040″. Ugao od 9 stepeni je formiram sa strane piramide svakog kljunastog nastavka da olakša namotavanje žice. Kljunasti nastavci su paralelni na rastojanju 0.51mm.