Meliodent HC
September 13, 2018
Palavit L
September 13, 2018
Show all

Meliodent RR

Dentalni akrilat za bazu proteze, autopolimerizujući
Proizvođač:  Kulzer

Akrilat za reparature koji svojim karakteristikama materijala savršeno odgovara visokom kvalitetu baze dentalne proteze. Kratko vreme polimerizacje je prednost dentalnog tehnčara.


64713410 (1kg)
64713415 (500ml)
64713410.1 (100g)
64713415.1 (100ml)
Content
Content
Content