Alabaster
January 10, 2019
Policold
January 17, 2019
Show all

PoliKORUND

Pesak za peskiranje
Proizvođač:  Polident

Aluminijum oksid (Al2O3) za peskiranje svih metala.

05721 (250my-25kg)

05722 (110my-25kg)

05723 (50my-25kg)

Content
Content
Content