Actino Liquid
January 17, 2019
Calcigel
January 17, 2019
Show all

Hemostal

Hemostatik, aluminijum-hlorid
Proizvođač:  Prevest

Hemostal je 25% puferovan aluminijum-hlorid, tečnost koja se koristi za sprečavanje malih gingivalnih krvarenja tokom preparacije krunica i restaurativnih  procesa. Preporučuje se upotreba hemostatične tečnosti za zaustavljanje malih gingivalnih krvarenja tokom preparacije kurnica i restaurativnih procedura.

60001 (15ml)

Content
Content
Content