Gradia Core
July 24, 2018
EverStick PERIO
July 24, 2018
Show all

EverX Posterior

Kompozitni zubni ispun, svetlosno-polimerizujući
Proizvođač:  GC Europe

Vlaknom ojačan kompozit koji se koristi kao zamena za dentin, zajedno sa konvenconalnim kompozitom, kao što je Essentia Universal, koji se koristi kao zamena za gleđ. Kratka vlakna ovog kompozita čine ga savršenom podlogom za pojačanje kompozitnih ispuna kod velikih kaviteta. Vlakna takođe sprečavaju i zaustavljaju širenje pukotina kroz ispun, što se smatra glavnim uzrokom neuspeha ispuna.


005118 (15 Unitip)
Content
Content
Content