Diastema Kit
December 7, 2020
Bukalne tube
December 7, 2020
Show all

Konvertibilne tube


Proizvođač:  Leone

Laserski letovane konvertibilne tube sprečavaju odvijanje od aparata, ali se jednostavno mogu ukloniti odgovarajućim instrumentom.

F8425-02 (22GD – 10 kom)

F8425-03 (GL – 10 kom)

F8425-06 (DD – 10 kom)

F8425-07 (DL – 10 kom)

Content
Content
Content