Emdogain
June 21, 2018
Fomadent D – razvijač
June 21, 2018
Show all

PrefGel

Gel za obradu korena zuba, periodontalni
Proizvođač:  Botiss

PrefGel je neutralna EDTA formulacija namenjena za lokalnu primenu u parodontalnoj hirurgiji na izloženim površinama korena zuba u cilju uklanjanja razmaznog sloja. Mehanički debridman površina korena zuba dovodi neminovno do stvaranja razmaznog sloja koji ako se ne ukloni usporava i sprečava zarastanje rane nakon parodontalne hiruške intervencije. Razmazni sloj mora da se ukloni da bi se izložila kolagena vlakna i povezala sa fibrinom pri stvaranju krvnog ugruška. Kliničke studije su pokazale da PrefGel ima sposobnost uklanjanja razmaznog sloja i izlaganja kolagene matrice na površinu korena zuba.