Cerabone
June 21, 2018
Mucoderm
June 21, 2018
Show all

Jason membrana

Kolagena membrana, resorptivna
Proizvođač:  Botiss

Jason membrane pruža dugotrajnu i adekvatnu funkciju barijere tokom 12-24 nedelje. Zahvaljujući jedinstvenom, zakonom zaštićenom proizvodnom procesu
zadržane su vrhunske karakteristike izvornog perikardijuma i sačuvana svojstva tog prirodnog tkiva. Upotreba membrane u regeneraciji kosti i tkiva je ključni deo tog koncepta.


681520 – 15x20mm
682030 – 20x30mm
683040 – 30x40mm
Content
Content
Content