Jason fleece
June 21, 2018
Maxresorb
June 21, 2018
Show all

Collacone

Koštani graft, kolageni matriks, dentalni
Proizvođač:  Botiss

Collacone je resorptivni konus od nativnog kolagena namenjen za pomoć u zarastanju rana, a istovremeno i prirodni matriks koji stvara strukturu za novo stvaranje kosti.


511112 – 12kom
Content
Content
Content