Vivabrush
June 29, 2018
Tetric EvoFlow
June 29, 2018
Show all

Tetric EvoCeram

Kompozitni zubni ispun, svetlosno-polimerizujući
Proizvođač:  Ivoclar Vivadent

Nanohibridni kompozit izradjen po najsavremenijoj tehnologiji, svetlosno polimerizujući i nepropustljiv za rendgenske zrake za tretmane direktnih restauracija. Stvrdnjava na svetlu sa talasnom dužinom od 400 -500 nm (plavo svetlo).


590312 (A1)
590313 (A2)
590314 (A3)
590315 (A3.5)
590316 (A4)
590317 (B2)
590318 (B3)
590319 (C1)
590320 (C2)
590321 (C3)
590322 (D3)
590326 (T)
637548 (D2)
4g
Content
Content
Content