Air-Cleans
June 19, 2018
Cemion F
June 19, 2018
Show all

Oxident

Pasta za punjenje kanala korena zuba, na bazi kalcijum-hidroksida
Proizvođač:  Vladmiva

Materijal na bazi kalcijum hidroksida za definitvno punjenje kanala korena, posle tretiranja pulpitisa i apikalnih periodontitisa. Koristi se u kombinaciji sa gutaperka poenima ili srebrnim kočićima.