Gradia Direct Premium Set
July 18, 2018
G-Bond
July 20, 2018
Show all

Gradia Direct

Kompozitni zubni ispun, svetlosno-polimerizujući
Proizvođač:  GC Europe

Svetlosno polimerizujući restaurativni kompozit za prednje i bočne ispune. Omogućava jednostavnu izradu svih estetskih zahtevnih direktnih ispuna pomoću samo jednog restaurativnog materijala.


A1, A2, A3, A3.5, A4
AO2, AO3, AO4
B1, B2, B3, BW, XBW
NT, DT, CV, CT, CVT, WT, GT
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Content
Content
Content