G-aenial
July 18, 2018
G-aenial Universal Flo
July 18, 2018
Show all

G-aenial Bond

Dentalni adheziv, svetlosno-polimerizujući i samonagrizajući, jednokomponentni
Proizvođač:  GC Europe

Jednokomponentni samonagrizajući svetlosno polimerizujući aheziv. Nudi najbolje od obe strane: jednostavnost i smanjenu postoperativu osetljivost kao samonagrizajući adheziv, kao i veću čvrstoću spoja za gleđ, što je tradicionalno osobina samo adheziva za nagrizanje i ispiranje.


004644 (5ml)
Content
Content
Content