Fusion Self Etch Bond
January 18, 2019
Fusion set
January 18, 2019
Show all

Fusion Total Etch Bond

Dentalni adheziv, svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni
Proizvođač:  Prevest

Fusion Total Etch Bond je svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni adheziv koji sadrži 10%, 5 nm koloidnog punioca za upotrebu u kombinaciji sa adhezivnom restauracijom. Fusion Total-Etch adheziv je razvijen za adheziju kompozita i kompomera na zubnu strukturu i za adheziju amalgama i indirektnih restauracija (npr. porcelan). Fusion Total-Etch adhezivom se vrši prajmovanje i adhezija (lepljenje) u jednom koraku. Fusion Toatal-Etch bonding adheziv sadrži akrilat fosforne kiseline, HEMA, dimetakrilat, visoko dispergovan nano-silicijum dioksid, inicijatore i stabilizatore u akoholnom rastvoru.