Alvocure
January 18, 2019
Hiflex Sticky Wax
January 18, 2019
Show all

Formacresol

Rastvor za dezinfekciju kanala korena
Proizvođač:  Prevest

Rastvor za dezinfekciju kanala korena. Zbog njegove antibakterijske aktivnosti, Formacresol je efikasan za pulpektomiju  i tretman  infekcija kanala korena.

50009 (15ml)

Content
Content
Content