Endo-Frost
Endo-Frost
April 25, 2018
Cavex Glass Ionomer Cement
April 25, 2018
Show all

Cavex Avalloy

Srebrna legura za amalgam, u kapsulama
Proizvođač:  Cavex

Amalgamska legura sa visokim sadržajem bakra. Sadrži mikro-fine čestice sa relativno visokim sadržajem bakra i niskim sadržajem srebra. Karakteristike rukovanja su kompatibilne sa klasičnim amalgamom: treba da se primeni dovoljan pritisak prilikom mešanja. Ispun napravljen od Cavex Avalloy-a nije sklon koroziji i slabosti gama-2 faze. Može da se napravi izdržljiva restauracija sa trajnim sjajem.