Zinconol
January 18, 2019
Carvene
January 18, 2019
Show all

Camphenol

Rastvor za dezinfekciju kanala korena
Proizvođač:  Prevest

Rastvor za dezinfekciju kanala korena. Camphenol je aktivan dezinficijens za tretman inficiranih kanala korena i periapikalnih infekcija. Camphenol ostaje aktivan dugo vremena.

40015 (15ml)

Content
Content
Content