Fissulight set
June 19, 2018
Cemiline
June 19, 2018
Show all

Anhydrine

Rastvor za isušivanje i pripremu površina zuba
Proizvođač:  Vladmiva

Tečnost za odmašćivanje i dehidrataciju tvrdog zubnog tkiva pre definitivnih ispuna ili fiksiranja protetskih radova. Anhydrine sadrži biokompatibilne agense koje štite dentinske kanaliće, stvarajući monomolekularnu barijeru i samim tim smanjuje osetljivost na minimum. S obzirom da ne zadrži diethyl ether i ethanol nema štetnih efekata na mekim tkivima.