Helioseal F
June 29, 2018
Cervitec Gel
June 29, 2018
Show all

Adhese Universal

Dentalni adheziv, svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni
Proizvođač:  Ivoclar Vivadent

Jednokomponentni adheziv za direktne i indirektne postupke vezivanja. Adhese je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku za brzu i praktičnu direktnu intra-oralnu aplikaciju sa minimalim otpadom, kako bi se optimizirala ekonomična efikasnost.


664504 (2ml)
Content
Content
Content