Tvrde ortodontske folije
December 11, 2020
OT Equator retencione matrice
January 11, 2021
Show all

OT Equator sa navojem set


Proizvođač:  Rhein 83

Set sadrži:
• 2 KUĆIŠTA ZA EQUATOR navoj 1,6mm
• 2 KUĆIŠTA SA NAVOJIMA navoj 1,6mm
• 2 ČELIČNA KUĆIŠTA
• 2 VOŠTANA ČUVARA PROSTORA
• 8 RETENCIONIH MATRICA
– 2 ŽUTE EKSTRA -SOFT
– 2, 1 PINK -SOFT
– 2 PROVIDNE- STANDARDNA
– 2 CRNE-LABORATORIJSKE